Onze engagementen als maatschappelijk verantwoorde onderneming

De missie van de Groep emeis is het dagelijks ondersteunen van kwetsbare mensen. De stijging van de levensverwachting en de toename van het aantal neurodegeneratieve ziekten vergroten het maatschappelijke belang van deze missie. De Groep emeis is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en maakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een van de strategische prioriteiten van de groep. In dit perspectief bewijst de oprichting van een Comité voor MVO en Innovatie op het niveau van de Raad van Bestuur, dat de Groep zich nog meer wil inzetten op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is ook in deze context dat emeis in 2020 is toegetreden tot het Global Compact van de Verenigde Naties.

Ethische gedragscode en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als zorgorganisatie heeft emeis en elk van haar medewerkers een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de Gedragscode Ethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vind je de 16 principes waarvoor emeis zich engageert. Elke emeis-medewerker wordt getraind op deze belangrijke principes. 

Lees hier de volledige gedragscode

Gedragscode tegen corruptie en beïnvloeding

emeis voert een nultolerantiebeleid ten aanzien van elke vorm van corruptie en beïnvloeding. Onze gedragscode tegen corruptie moet alle medewerkers helpen om zich op een goede manier te gedragen op het gebied van bedrijfsethiek. Ze is van toepassing op alle entiteiten van emeis wereldwijd, en dit op de medewerkers, directeurs en lijnmanagers.

Lees hier de specifieke gedragscode tegen corruptie

Door haar missie bevindt emeis zich in het centrum van een ecosysteem dat ten dienste staat van mensen: 

emeis Group's Eco System
  • met (patiënten en) bewoners/residenten door hen te omringen met zorg en ondersteuning, volgens de kernwaarden van de Groep: nederigheid, welwillendheid, loyaliteit en professionalisme; 
  • met werknemers door hen in staat te stellen zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen; 
  • met partners door duurzame en verantwoorde partnerschappen op te bouwen; 
  • met haar residenties, die bewust zijn van hun milieu-impact; 
  • met lokale gemeenschappen door banden te smeden en samen te werken om de buurt of regio inclusiever en meer ondersteunend te maken. 

Een open, levendig en communicatief ecosysteem, dat interacties en interconnecties met alle belanghebbenden op alle niveaus, van lokaal tot mondiaal, faciliteert. Op deze manier herbevestigt emeis haar engagementen ten aanzien van haar belanghebbenden, die tot uiting komen in beleidslijnen, actieplannen en doelstellingen die lokaal waargemaakt worden.

"emeis voert al meer dan 30 jaar een missie uit op het vlak van zorgverlening. Dit hangt nauw samen met de zorg voor ons milieu. Het beheersen van de impact van onze activiteiten op het klimaat en de natuur is dan ook meer dan een uitdaging, het is een vanzelfsprekende en absolute noodzaak. Op die manier versterkt de groep haar engagement inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.”
Philippe Charrier, CEO emeis Group
Team Energie

Campagne voor energiezuinige woonzorgcentra

De Europese Commissie vraagt de lidstaten hun globaal energieverbruik met 10% te verminderen tegen 31 maart 2023. Woonzorgcentra kunnen, met de medewerkers van alle medewerkers, zeker ook besparen, zonder al te grote inspanningen en vooral, zonder te raken aan het welzijn van bewoners en medewerkers. De emeis-residenties lanceren de interne campagne ‘Team Energie’, om elke medewerker duidelijk te maken dat ook zij/hij kan helpen, in eender welke functie. 

Lees meer

Seaflower exterior

emeis stelt leegstaande residentie ter beschikking voor opvang Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Knokke-Heist en zorggroep emeis slaan de handen in elkaar om vanaf 1 juli 2022 in de leegstaande residentie ‘Seaflower’ in de Kopsdreef Oekraïense oorlogsvluchtelingen op te vangen. Het gaat om vluchtelingen die op dit moment bij gastgezinnen verblijven. 

Lees meer

Soepmarathon

Soepmarathon levert 7000 euro op voor Oekraïne

emeis Belgium heeft een mooi bedrag van €7000 euro kunnen overmaken aan het Internationale Rode Kruis voor de hulpacties in Oekraïne. €6578 werd ingezameld door de residenties tijdens de soepmarathon. 

Dat betekent dat meer dan 1.600 liter soep werd gemaakt door onze chefs en soms ook door de residenten, en verkocht aan medewerkers, families en bezoekers. emeis Belgium rondt het bedrag af naar €7000. 

Lees meer

Retap bottle

16 emeis-residenties schakelen over naar nieuwe glazen waterflessen voor de bewoners

Jaarlijks bijna 115.000 minder plastic flesjes. Dat is wat het nieuwe initiatief van emeis teweeg brengt, door het verwijderen van plastic waterflesjes in 16 woonzorgcentra. Water is essentieel voor het leven, en emeis wil bijdragen aan het beschermen van dit leven en van een duurzame toekomst.

Ukraine solidarity

Solidair met Oekraïne

De hartverscheurende situatie van de Oekraïnse bevolking laat niemand onberoerd. Heel wat geëngageerde collega's steken in hun vrije tijd al de handen uit de mouwen. Ook emeis Belgium wil samen met alle lokale teams, ons hart tonen voor de Oekraïners.

Lees meer

ZOOM school of life

ZOOM verbindt senioren in woonzorgcentra met leerlingen

Wat als ... bewoners van woonzorgcentra hun fantastische ervaringen, wijsheden en talenten opnieuw konden delen met jongere generaties? Ondanks corona en liefst in alle veiligheid? Zorggroep emeis, met 80 zorgresidenties in België, lanceerde een speciale ZOOM-verbinding tussen mondige bewoners en leergierige klassen. “Leerlingen krijgen langs hun kant toegang tot een fantastische bibliotheek van het leven. Voor de bewoners is het bijzonder om hun verhaal op die manier te kunnen brengen,” aldus CEO Geert Uytterschaut. 

Lees meer