Ik ben
Mijn opmerking of klacht gaat over
Indien u dit aanvinkt, zal uw naam niet vernoemd worden bij het behandelen van de klacht met de betrokken residentie / betrokken personen. Uw contactgegevens worden enkel gebruikt door de ombudsdienst om u te contacteren indien nodig en om u te informeren over de opvolging van uw dossier.
Indien u dit aanvinkt, hebben we vanzelfsprekend uw contactgegevens nodig. Gelieve te verzekeren dat u deze correct heeft ingevuld.

U kunt de ombudsdienst van emeis ook bereiken

  • via het vaste nummer 00 32 (0)2 334 13 04, en dit op werkdagen tussen 9u en 16u. Spreek gerust een boodschap in wanneer de ombudsdienst uw oproep niet onmiddellijk kan beantwoorden.
  • via e-mail aan ombudsdienst.be@orpea.net

 

Toezichthoudende overheden

Belanghebbenden kunnen zich ook tot de toezichthoudende overheid richten in geval van een klacht: 

emeis respecteert uw privacy

emeis Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1037 Alsembergsesteenweg, 1180 Ukkel, is verantwoordelijk voor deze verwerking, waarvan de rechtsgrondslag het gerechtvaardigd belang van emeis Belgium is en waarvan het doel is de bemiddeling rond klachten met betrekking tot de zorg- en dienstverlening in de residenties van emeis Belgium.
De gegevens die wij over u verwerken zijn de gegevens die het mogelijk maken u te identificeren (uw naam, uw voornaam, uw adres, uw e-mail, uw telefoonnummer, de inhoud van uw klacht en de residentie waarover uw klacht gaat).
Uw gegevens worden tot 5 jaar na het indienen van de klacht bewaard. Na deze periode worden ze verwijderd.
De ontvangers van uw gegevens zijn enkel de personen die daartoe gemachtigd zijn uit hoofde van hun functie binnen emeis Belgium, namelijk: de coördinator van de ombudsdienst; de kwaliteitsdirecteur van emeis Belgium; alsmede de bevoegde diensten van de directie van emeis Belgium. 
U hebt het recht van inzage, rectificatie, verwijdering, bezwaar of beperking van de verwerking van uw gegevens. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
U mag deze rechten uitoefenen bij de Functionaris gegevensbescherming (DPO) van emeis Belgium door een e-mail te sturen naar dpo.be@orpea.net of per post op het volgende adres: emeis Belgium, Functionaris gegevensbescherming (DPO), Alsembergsesteenweg 1037, 1180 Brussel.