De nieuwe directie van de Franse zorggroep emeis heeft in november 2022 een ambitieus transformatieplan aangekondigd. In het kader van dit plan heeft het nieuwe management van de groep aangekondigd zijn activiteiten te willen heroriënteren op bepaalde landen. “Wij hebben het mandaat gekregen van de groep om een Toekomstplan voor de Belgische woonzorgcentra uit te werken”, zegt Olivier Van Houtte, CEO van emeis België. “Dat Toekomstplan is er voor het welzijn van al onze bewoners en om onze medewerkers fier te houden en het belangrijke werk weer te waarderen dat ze elke dag weer doen.”

Informatiepagina voor bewoners en familieleden

Het Toekomstplan, dat is voorgesteld tijdens een Bijzondere Ondernemingsraad op het Belgische hoofdkantoor in Ukkel, geeft een antwoord op een aantal uitdagingen zoals de verouderde staat van sommige residenties, de verhoogde energie- en personeelskosten die onder meer het gevolg zijn van een te lage bezettingsgraad en hoge inflatie. Het plan steunt op 5 pijlers: (1) massaal investeren in de zorg en het gebouwenpark, (2) de huurgelden doorlichten voor het deel van de gebouwen dat niet in het bezit is van emeis België, (3) een verdere digitalisering van de administratie om tijd vrij te maken voor de kerntaak: de zorg voor kwetsbare personen, (4) het aanbod uitbreiden van gespecialiseerde zorg voor de groeiende groep mensen die lijdt aan dementie, (5) het hergroeperen van drie residenties in Vlaanderen omwille van de verouderde staat van de gebouwen, en van zeven residenties in Brussel als gevolg van een ordonnantie van het Brussels Gewest dat het aantal leegstaande bedden in de sector drastisch moet verminderen.

De komende dagen gaat de directie in dialoog met de bewoners die in de te hergroeperen residenties verblijven en hun families om hen te begeleiden bij het vinden van een gepaste plaats in modernere residenties in de buurt. “Die dialoog zullen we ook met de medewerkers hebben”, zegt Olivier Van Houtte. “De bedoeling is dat ze mee verhuizen naar een van de modernere residenties en er mee voor zorgen dat de bewoners zich in hun nieuwe verblijf thuis voelen. We hebben al onze werknemers nodig om de operatie tot een goed einde te kunnen brengen. Het is dus de bedoeling om de werknemers aan boord te houden.”

Twee scenario’s liggen op tafel om het Toekomstplan te realiseren. In het eerste scenario neemt de groep emeis de investeringen in België op in de strategische prioriteiten, in het tweede scenario zal een externe investeerder, die het Toekomstplan onderschrijft, de toekomst van de residenties verzekeren.