Tevredenheidsmeting enquête satisfaction

Deze week lanceren onze residenties de jaarlijkse tevredenheidsenquête bij bewoners en families. Dit is voor onze 67 residenties én de centrale diensten een heel belangrijk globaal feedbackmoment. Het geeft ons een breed zicht op de ervaren kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en laat toe om duurzame verbetertrajecten uit te werken.

De verwerking gebeurt volledig digitaal, waarbij onze directeurs in een dashboard, volledig live, de stand van zaken kunnen volgen . Zo kunnen onze teams, waar nodig, onmiddellijk actie ondernemen of de betrokken familie contacteren om hun opmerking verder te bespreken.

Deelnemen kan tot eind december 2023. Dank aan al onze bewoners en families voor hun deelname en nuttige feedback! Samen werken we aan kwaliteit, op korte termijn voor onze huidige residenten, maar ook op lange termijn, voor onze toekomstige bewoners!