Strenge regels, strikte naleving

Onze medewerkers gaan tot het uiterste om de veiligheid van hun residenten te beschermen. Dat verdient veel respect. Want de procedures zijn niet altijd eenvoudig en vraagt toch wel een grote inspanning. 

Onder meer via deze video zijn alle medewerkers in onze residenties geïnformeerd over de procedures. Natuurlijk krijgen ze hiervoor het nodige beschermingsmateriaal aangeleverd.