De ziekte van Parkinson treft zo'n 40.000 tot 50.000 mensen in België, met een gemiddelde leeftijd van rond de 55 jaar, maar de diagnose wordt steeds vroeger gesteld, soms zelfs voor de leeftijd van 40 jaar. 

De ziekte begint sluipend, beperkt geleidelijk de onafhankelijkheid en isoleert mensen op sociaal, professioneel en cultureel vlak. Informatie en een vroegtijdige opsporing van de waarschuwingssignalen en complicaties zijn van vitaal belang voor een zo effectief mogelijke behandeling en een betere levenskwaliteit. 

Sinds 1997 heeft de Association Parkinson ASBL als doel patiënten met de ziekte van Parkinson en hun families, maar ook professionals in de gezondheidszorg en het grote publiek te ondersteunen en te informeren. De plaatselijke afdelingen, die verspreid zijn over het Franstalige en Duitstalige deel van het land, zijn plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Deze zelfhulpgroepen staan open voor iedereen (patiënten, families, verzorgers, gezondheidswerkers, enz.) Er zijn ook conferenties, informatiebijeenkomsten, discussiegroepen, vrijetijdsactiviteiten, enz.